Heat Pipes

Heat Pipes

Een heat pipe is een transport mechanisme dat grote hoeveelheden warmte kan verplaatsen. Veel groter dan normaal door eenvoudig geleiding mogelijk zou zijn, bij veel lagere temperatuurverschillen en/of over grotere afstanden. In een heat pipe zit een transport medium, dat aan de warme kant verdampt, waarbij het energie opneemt, als gas zich voortbeweegt naar de koude kant, alwaar het condenseert en zijn warmte afgeeft, om vervolgens weer terug te gaan naar de warme kant.

Voordelen van het gebruik van heat pipes:

  • Hoog rendement (hoog opwekvermogen) zelfs bij lage lichtniveaus zoals tijdens de wintermaanden,
  • Laag gewicht en windebelasting,
  • Eenvoudige installatie,
  • Lange levensduur,
  • Mogelijkheid tot vervanging van individuele buizen.

Werking:

  1. Dit medium verdampt op het moment dat het in contact komt met het warme oppervlak en neemt hierbij de verdampingswarmte plus de soortelijke warmte maal de temperatuursstijging aan energie op,
  2. Door het condenseren enerzijds en het verdampen anderzijds ontstaat er een drukverschil, dat ervoor zal zorgen dat het gas gaat stromen en het eigenlijke warmtetransport plaats vind,
  3. Aan de koude kant condenseert de damp weer waarbij de opgenomen warmte vrij komt,
  4. Om het gecondenseerde vocht terug te krijgen naar de warme kant van de heat pipe kan er ofwel van zwaartekracht danwel van een materiaal met capillaire werking gebruik gemaakt worden. In het geval van zwaartekracht zullen de druppels zoals normaal te verwachten valt naar beneden stromen, maar bij het gebruik van een capillair materiaal kan het condens vocht ook tegen de zwaartekracht in stromen. Hierdoor kunnen dergelijke heat pipes in alle richtingen en met bochten toegepast worden.

Warmte verplaatsing:

Het grote voordeel van heat pipes is hun capaciteit om extreem efficiënt warmte te verplaatsen. Een heat pipe is een compleet passief apparaat. Er zitten geen bewegende delen in en zolang het omhulsel intact blijft kan de heat pipe eeuwig blijven functioneren. Daarnaast heeft een heat pipe een extreem goede geleiding. Veel beter dan een koperen of zilveren staaf van dezelfde diameter.

Toepassing zonneboilers:

In moderne zonneboilers worden vaak heat pipes toegepast. Heat pipes zijn hier ideaal, omdat het hiermee gemakkelijk is de ingestraalde warmte van een groot oppervlak te concentreren tot een klein oppervlak waar deze geaccumuleerde warmte kan worden overgedragen aan het te verwarmen water of een ander transportmedium.

50x heat pipes zijn geplaatst, standaard moeten heat pipes onder een hoek geplaatst worden. Deze dubbelwandige buizen zijn horizontaal geplaatst en is voor het aanzicht mooier. Besparing is voor zowel warmwater als cv circa 50 tot 70% bij normaal huishouden.

© Vennegoor Installatie 2024 | Alle rechten voorbehouden | Instalweb.nl